Het Salon verbindt 

Met community art in de gereedschapskist
speelt Het Salon de wereld een tikje toleranter. 
We breken het hokjesdenken in stukjes en lijmen 
die tot een inclusieve maatschappij.